Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Perkoz"


ul. Burskiego 9
Olsztyn - Polska
tel.: 089 524 70 20
tel/fax.: 089 524 70 30


e-mail: biuro@smperkoz.pl

Copyright (c) 2006 by Perkoz

Design & CMS: Galindia.pl

                                    Spółdzielnia Mieszkaniowa „PERKOZ” w Olsztynie

ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego:
 nr 41 w budynku przy ul. Kanta 18 w Olsztynie.

 

Powierzchnia użytkowa lokalu nr 41 to 48,20 m2; dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój i pomieszczenie WC .  Usytuowany na II piętrze budynku. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 3,58 m2.

Cena wywoławcza 170.850,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.01.2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Burskiego 9 w Olsztynie, pokój nr 8.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które należy wpłacić na konto Spółdzielni w banku PKO BP S.A. O/Olsztyn nr 93 1020 3541 0000 5502 0011 5535.

Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się w dniu 23.01.2018 r. do godz. 900 na koncie bankowym Spółdzielni.

Osobom, które przetargu nie wygrywają, wadium będzie zwracane niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Postąpienie w przetargu 1 000,00 zł.

Odrębna własność lokalu zostanie ustanowiona w terminie 30 dni od daty wpłaty, przez wygrywającego przetarg, wylicytowanej ceny .

Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążą wygrywającego przetarg, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

W celu obejrzenia lokalu i uzyskania bliższych informacji należy kontaktować się z Kierownikiem Administracji w Olsztynie Waldemarem Pożarowszczykiem, pokój  nr 11, tel. 89-524-70-24 lub 89-524-70-20

Spółdzielnia może odstąpić lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu do wglądu w pokoju nr 4.